Ole Kjær Psykoterapeut MPF 

Det er aldrig for sent at bede om hjælp

Jeg praktiserer en oplevelsesorienteret psykoterapi med anderkendelse af de relations-mønstre du har med dig fra udfordringer i barndommen eller betydningsfulde hændelser i dit liv.


De danner afsæt for den måde du møder verden på og for den plads der er til dig.


Den virkelighed du lever i nu er en anden og ny indsigt, anderkendelse og accept åbner op for ny livsudfoldelse for dig.


Gennem dialog og forståelse for de mekanismer der er aktive i dit liv vil vi sammen nærme os mål og retning for det liv du vil leve.


Mit ekspertise-område  • Unge vokset op med misbrug


  • Personlig Udvikling


  • Livskrise


  • Lavt selvværd


  • Udfordringer i parforholdet


  • Tab og sorg


  • Stress og depression


  • Individuel coaching

Temaer

Jeg har skrevet lidt om forskellige temaer du kan komme med i terapien.

Personlig udviklingLæs mere

Stress og DepressionLæs mere

Chock og traumeLæs mere

Familie og børn Læs mere

Krise og sorgLæs mere

Ung og forvirretLæs mere

ParforholdLæs mere

Hvordan vil jeg møde dig i terapilokalet:


 

For mig er det væsentligste, at jeg lytter opmærksomt og aktivt til det du fortæller.

Det betyder, at jeg iagttager hele dig mens jeg opmærksomt lytter til din stemme, for at opfatte så mange signaler fra dig som jeg kan. Det gør jeg, for at få stor indsigt i dig og din situation.

Samtidig lytter jeg efter de signaler min egen krop giver mig, på baggrund af det du siger med dine ord og dine kropslige udtryk. Ud fra min viden om og forståelse for, at der sker mange overførelser fra et menneske til et andet, kan jeg opfatte en uro, en trykkende fornemmelse i min krop, som kan komme fra det der sker i din krop mens du taler. Jeg kan så spejle disse opmærksomhedspunkter tilbage til dig. Nu har vi mulighed for sammen at kikke på, om det jeg sender tilbage til dig giver mening i din optik, eller om vi skal et andet sted hen.

Det er altså dig der er omdrejningspunkt for min indsats. Jeg skal ikke diktere eller producere en drejebog for dit liv. Derimod gennem konstruktiv samarbejde guide dig i din indsigt og i den retning du gennem terapien oplever du vil bevæge dig i.

Der findes et hav at terapi-former og terapeutiske retninger. Jeg griber min praksis an gennem en særlig opmærksomhed på det kropslige og en respekt for dit liv, med de belastninger og udfordringer du lever med.


Jeg praktiserer en oplevelsesorienteret psykoterapi med anderkendelse af de relations-mønstre du har med dig fra udfordringer i barndommen eller betydningsfulde hændelser i dit liv. De danner afsæt for den måde du møder verden på og for den plads der er til dig.

Den virkelighed du lever i nu er en anden og ny indsigt, anderkendelse og accept åbner op for ny livsudfoldelse for dig.   

Gennem dialog og forståelse for de mekanismer der er aktive i dit liv vil vi sammen nærme os mål og retning for det liv du vil leve.


Jeg har som psykoterapeut en naturlig opmærksomhed mod de livs- og opvækstbetingelser du har haft. De har været afgørende for dine livsvilkår, men gennem opmærksom accept kan du med kærlighed og forståelse for dig selv, åbne for nye muligheder med trivsel og mening.

Den store effekt ligger i at du bliver opmærksom på hvordan belastninger og tidlige prægninger påvirker dig og måske gennem mange år har været definerende for det liv du ønsker.

Ved at finde disse sider og forståelser frem i samtalen med din terapeut sker der en forvandling af din tilstand og du er ved at gøre dig fri. Dine tidligere måder at være i verden på har været nødvendige i en tid, og derfor kikker vi med omsorg på disse sider. Nu er du måske et nyt sted og kan få mod til at leve livet frimodigt og berigende på samme tid. Lad os se på det sammen og tale om det der giver mening.

UDTALELSER

Anbefaling af Ole

Den første i juni 2021 startede mine samtaler med Ole igennem Tuba. Den tredje i maj 2022 var min sidste samtale med Ole ved Tuba. Alt i alt havde Ole og jeg 18 samtaler sammen

 

Det har været noget af en rejse Ole og jeg har været igennem.

Da jeg startede ved Ole, var jeg deprimeret og jeg var på antidepressive. Jeg var konflikt sky, jeg tvivlede meget på mig selv, og så var jeg meget pessimistisk. Jeg tænkte mest i ”worst case scenario” for ikke at skuffe mig selv, fx i forhold til eksaminer. Her gik jeg mest efter et 02, da jeg ikke ville skuffe mig selv. Alligevel var jeg ikke glad på mine egne vejene hvis jeg for eksempel fik 10. Jeg tænkte altid ”det kunne alle have fået”. Sådan har min mentalitet været i så lang tid som jeg husker. Efter at have snakket med Ole har jeg kunnet se at jeg faktisk har gjort et godt stykke arbejde i forhold til min uddannelse. Jeg kan faktisk være stolt af mig selv, og jeg er stolt af mig selv!

 

Da jeg så begyndte at snakke med Ole, begyndte mit syn på mig selv at ændre sig, jeg begyndte at se på de bedrifter jeg havde lavet igennem mit liv med nogle andre øjne. Jeg blev mere og mere overrasket af mig selv, og meget mere glad for den person jeg er og jeg blev også mere selvsikker.

En af de ting som har plaget mig, er at jeg ikke kunne huske ret mange ting fra min barndom. Min barndom har ikke været den mest givende eller omsorgsfulde af slagsen. Dette har også efterladt nogle traumer, som Ole har hjulpet mig med at komme igennem. Han har også hjulpet mig med at se mig selv i et andet lys end jeg gjorde førhen. Han har hjulpet mig med at blive mere selvsikker, han har også hjulpet med at stole på mig selv og de valg jeg tager. Jeg tør at stille krav til de mennesker der er omkring mig, frem for at gøre ting jeg ikke har lyst til.  

Ole har hjulpet mig med at grave nogle minder frem fra min barndom som faktisk har været behagelige, hvilket jeg ikke havde regnet med. Han har også hjulpet mig med at finde minder fra min barndom som var en form for holdepunkt. For eksempel min farmor og farfar. Når jeg var ved dem, var jeg i en form for helle, jeg kunne ånde ud, slappe af og lade min energi op. Frem for at skulle være sammen med mine forældre hvor man altid skulle være varsom for ikke at gøre noget forkert. 

Ole spurgte mig på et tidspunkt om jeg kunne huske hvordan jeg lærte at cykle. Det kunne jeg ikke svare på da jeg ikke kunne huske noget omkring det overhovedet. Det i sig selv var jeg virkelig overrasket over da jeg ikke havde tænkt på det før, jeg var målløs over at jeg ikke kunne huske noget så banalt som at lære at cykle. Her fik jeg en øjenåbner for hvordan jeg på en eller anden måde har afskærmet mig selv fra de minder jeg havde i min barndom.

 

Inden jeg startede ved Tuba havde jeg meget svært med at finde de rigtige ord til det jeg prøvede at sige. Jeg var utroligt konflikt sky da jeg i min fortid aldrig fik lov til at ytre mig i det omfang jeg havde brug for. Ole fik mig virkelig til at tænke og hjalp mig med at finde de rigtige ord når jeg ikke vidste hvordan jeg skulle forklare mig.

 

 

 

 

 

 

Af de 18 samtaler Ole og jeg har haft, har jeg på intet tidspunkt haft følelsen af at jeg ikke fik noget ud af den enkelte samtale, eller at jeg ikke er blevet hørt. Jeg har kun gode ting at sige om Ole og de teknikker han bruger når man snakker med ham. Jeg er næsten altid kommet derfra med en ”Aha” oplevelse, en form for tilfredshed og afslappethed. Jeg har virkelig nydt mine samtaler med Ole, Det var også meget vemodigt da vi afsluttede vores samtaler. Dog har jeg det også rart. Jeg føler at jeg fik alt hvad der var muligt at få ud af de samtaler.

 

Jeg er virkelig glad for de måder Ole har taklet mig på, han har virkeligt sat sig ind i den person jeg er.

Jeg har følt at jeg nærmest var den eneste person der gik ved ham, fordi han altid kunne huske hvad vi havde snakket om, flere samtaler forinden. Nogle gange bragte han også ting op som jeg ikke selv kunne huske at vi havde snakket om.

Seneste nyheder

April 2023


olekjaer-psykoterapeut.dk


Så er hjemmesiden oppe og kører. Jeg håber mange vil finde den og opleve det aldrig er for sent at bede om hjælp. Send mig en mail så finder vi en tid til dig. 
April 2023


Arbejdet med hjemmesiden. 


Så er teksterne skrevet og kasserne flyttet rundt for at give lidt overblik. Jeg håber det vil være en god oplevelse at bevæge sig rundt på hjemmesiden og at du får lyst til at opdage mere. Jeg har bestræbt mig på at du kan få en fornemmelse af hvem jeg er. Det skal danne grundlag for et trygt møde i terapilokalet, så du får de bedste forudsætninger for at godt forløb. 

April 2023


Ung forvirret og blind for muligheder.


Jeg er optaget af de mange unge kvinder og mænd der mistrives og ikke er igang med noget overhovedet. Et eller andet står i vejen og energien til selv at handle er helt væk.

Jeg har talt med mange unge og hjulpet dem til at finde tro på og tillid til sig selv.

I et menneskeliv ligger ansvaret for dit liv ved dig selv. Det kan være svært at finde fodfæste i når vi bombaderes af algoritmer og forventninger om udseende, effektivitet og succes. Hvad kan du fornemme i dig selv. Ved du hvad du kan lide og hvornår blodet bobler i din krop. Opdager du når du bliver en skygge af dig selv, eller når din verden synker i grus. Kan du nærme dig et liv hvor du har det godt eller tør du ikke gribe livet.

Måske har du en pårørende der ser det her og hjælper dig til et samtaleforløb, eller du kan selv sende en mail, så finder vi en tid til dig.