Familie og børnFamilie og børn 


I kontakten med familien lytter jeg opmærksomt og aktivt til det der bliver fortalt.

Det betyder, at jeg iagttager alle i rummet mens jeg opmærksomt lytter til stemmeføring og mimik, for at opfatte så mange signaler som jeg kan. Det gør jeg, for at få god indsigt i hvad der udspiller sig i familien og for at få forståelse for de udfordringer familien står i.

Samtidig lytter jeg efter de signaler min egen krop giver mig. Ud fra min viden om og forståelse for, at der sker mange overførelser fra et menneske til et andet, kan jeg opfatte en uro, en trykkende fornemmelse i min krop, som kan komme fra det der sker i familien. Når det er relevant kan jeg spejle min opfattelse tilbage til familien og vi har mulighed for sammen at undersøge om det giver mening.

Håbet er at familien gennem pædagogisk og terapeutisk proces udvikler deres mestringsevne og bliver bedre til at håndtere udfordringer, således at de kan klare sig selv. Jeg arbejder ud fra, at den pædagogiske og terapeutiske proces, tager udgangspunkt i familien selv, hvor de første opmærksomheder går på at skabe en tryg relation, afsøge familiens ressourcer samt kerneproblematikker for at åbne op for en videre proces. I det omfang det er muligt skal mennesker tage ansvaret for eget liv og finde deres egen vej videre i familielivet, børneopdragelse, partnerskab og relations kompetence.